אזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים תשפ”ג

אזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים תשפ”ג

טקסי אזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים יערכו ביום חמישי י”א תשרי תשפ”ג ה-6.10.2022

בשעה 11.00 בירושלים – היכל הזיכרון הר הרצל

בשעה 16.00 בבתי העלמין הבאים: 

תל אביב- קריית שאול –

חיפה

פתח תקווה

רחובות

קרית טבעון

צפת

בשעה 17.00 בבתי העלמין:

נתניה

אשדוד

ביום שלישי כ”ג בתשרי תשפ”ג 18.10.2022 בשעה 16.00 

נהריה

באותו נושא