ועדות הארגון

ועדת הנצחה

הוועדה תתווה את יעדי הנצחה ומורשת לשנת העבודה ותציע תכנית עבודה ארגונית (בכפוף לתקציב). בנוסף, תאשר תכניות המוגשות ע"י הסניפים ותפקח על פרויקט אלבומי ההנצחה (בשיתוף משרד החינוך)

ועדת ביטאון

הוועדה תקבע את תוכן הביטאון אשר ישווק לחברי הארגון 4 פעמים בשנה (ראש השנה, חנוכה, יום הזיכרון וקיץ).

ועדת אחים

יצורף מלל

ועדת תקנון

הועדה תפעל לבחינת, עדכון ותיקון תקנון הארגון ותיתן את חוות דעתה לעניין השינוי או הביטול או התוספות הנדרשות לתקנון.

ועדת שיח שכולים

מידי שנה, סמוך ליום הזיכרון, מוציא ארגון יד לבנים חוברת "שיח שכולים" הכוללת שירה וסיפורת מפרי יצירתם של בני המשפחות והחברים, המבטאת את רחשי לבם ומשמרת את זיכרון הנופלים.

ועדת ביקורת

ועדת ביקורת היא מוסד של ביקורת פנימית של העמותה.

ועדת כספים

גיבוש הצעת התקציב השנתי, ביחד עם מנכ"ל הארגון, הן לארגון, הן לועדות, והן בתוך הועדות- לתחומי הפעילות השונים של הועדות.

ועדת שיקום

הוועדה אחראית על הגיל השלישי, הטבות והנחות להורים ואחים, הצעות חוק, הטבות מול משרד הביטחון.

ועדת נופש ותרבות

הוועדה אחראית על ייזום ותכנון פעילות נופש ארצי, חו"ל, אירועי תרבות וכל דרכי פעולה על מנת לגבש את פעילות הארגון בתרבות ופנאי במהלך השנה.

ועדת מועדונים

הוועדה תפקח על עבודת המועדונים והחוגים בסניפי ארגון

ועדת יח"צ

יצורף מלל

ועדת הנהלת הקרן

יצורף מלל

ועדת אתיקה

יצורף מלל