ניתן להגיש מעתה בקשה להנפקת תעודת משפחה שכולה באופן מקוון

ניתן להגיש מעתה בקשה להנפקת תעודת משפחה שכולה באופן מקוון

מעתה ניתן בקשה להנפקת תעודת משפחה שכולה באופן מקוון, אמצעות אתר אגף משפחות, הנחצה ומורשת, משרד הביטחון.

בני משפחת החלל, אשר “חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש”י- 1950” חל עליהם, רשאים לבצע הרשמה לאזור האישי באתר האינטרנט לקבלת שם משתמש וסיסמה.

לאחר ההרשמה יש לבחור בקטגוריה להנפקת תעודה, למלא טופס בקשה מקוון ולצרף תמונת פספורט עדכנית.

בימים אלו ישלחו הודעות sms ליתומים ואחים שכולים מגיל 18 ומעלה, שטרם הונפקה עבורם תעודה, עם קישור לביצוע התהליך.

מתן תעודת משפחה שכולה אינו מותנה בחברות בארגון יציג או בתשלום חברות לארגון. למען הסר ספק, מובהר כי אין בתעודה כדי להקנות הכרה בזכות כלשהי על פי חוק משפחות, או על פי כל דין, ואין בה כדי להוסיף על הזכויות הקבועות בחוק משפחות חיילים והתקנות שמכוחו ובכל חיקוק אחר המקנה זכויות.

יש לציין כי בנוסף לתהליך הדיגיטאלי באמצעות אתר האינטרנט, ניתן להמשיך ולהגיש בקשות להנפקת תעודת משפחה שכולה גם באמצעות מחוזות האגף, בימי קבלת קהל או באמצעות שליחת טופס בקשה ותמונת פספורט בדואר ישראל למחוז המטפל.

בברכה,

אגף משפחות, הנצחה ומורשת משרד הביטחון

באותו נושא

אחים ואחיות

כנס מתגייסים

כמדי שנה מתקיים כנס מלש”בים עבור האוכלוסייה המלווה על ידי מערך הנפגעים. הכנס מיועד לבנים למשפחות שכולות שהינם מלש”בים אחים

אבנים

התנדבות

עזרה לאחים שכולים למצות את הפוטנציאל שלהם על ידי מתן מלגות, סלילת הדרך למימוש הפוטנציאל העצמי שלהם והתמזגות בשוק העבודה.

שי לחגי ישראל

לקראת חגי ישראל פסח וראש השנה בחרנו להעניק שי אישי ומפנק לחברי הארגון, על מנת להעצים את הקרבה ותחושת הביחד

אחים ואחיות

כנס אחים

בחודש דצמבר באחד מימי חנוכה, מתקיים מידי שנה כנס האחים, הכנס מפגיש אחים מכל הארץ.בכנס משתתפים כ- 1000 אחים  בכל