וועדת האתיקה

וועדת האתיקה

נבחרת ע”י מועצת הארגון לתקופת כהונה של 8 שנים.

תפקיד הוועדה לדון בפניות שיופנו אליה מקרב חברי הארגון שהפנייה מייחסת לו התנהגות בלתי הולמת, או בלתי ראויה, חוסר תפקוד או תפקוד לקוי בעת ביצוע תפקיד בארגון.

חברי הוועדה:

יו”ר הוועדה, עו”ד אילן דובב

עו”ד אברהם דבירי

ציונה כהן

באותו נושא