ועדת כספים

ועדת כספים

גיבוש הצעת התקציב השנתי, ביחד עם מנכ”ל הארגון, הן לארגון, הן לועדות, והן בתוך הועדות- לתחומי הפעילות השונים של הועדות.

החברים בועדה :

בליט ישראל

קדרון ישראל

קלעי עובדיה

בן משה אדיר

שניידרמן פרידה

רייס מיכאל

רשף רון

ברקוביץ מרקו{עו”ד}

פרץ דני

אלקבץ אבי

גרנות חנה

קידר אלי

ימין אלי

באותו נושא