ועדת מועדונים

ועדת מועדונים

הוועדה תפקח על עבודת המועדונים והחוגים בסניפי ארגון

חברי הועדה הם:

שרון שלמה,גודינר נאוה,בוסקילה ציון,בר נתן אירית,נחום רמי,פלד יוסף,ירקוני מיקי,אברהמי דני,בן עזרי שלמי,טהר אלי,אוחיון ניסים.

באותו נושא

אבנים

התנדבות

עזרה לאחים שכולים למצות את הפוטנציאל שלהם על ידי מתן מלגות, סלילת הדרך למימוש הפוטנציאל העצמי שלהם והתמזגות בשוק העבודה.