מועצת הארגון

מועצת הארגון

מספר חברי המועצה יהיו 100-130 חברים עם שיריון לפחות של נציג אחד לסניף.

מספר חברי המועצה יקבע אחת ל -4 שנים לאחר הבחירות ע”י הנהלת הארגון.

המועצה תקיים אסיפות כלליות  אחת לשנה, אסיפה כללית מיוחדת (ועידה אחת לארבע שנים) ואסיפה שלא מן המניין אשר תזומנה בהתאם להוראות התקנון.

סמכויות האסיפה הכללית:

אישור מאזנים שנתיים

אישור דו”ח מילולי שנתי

אישור דו”ח ועדת ביקורת

אישור שינוי מנויים בעלי תפקידים

אישור שינויים בתקנון

כל נושא שבסמכות האסיפה הכללית וכל נושא שההנהלה  תעביר לאישור / החלטת המועצה.

באותו נושא

מפרשים

אנו שמחים לעניין אתכם בתוכנית חדשנית של ‘יד לבנים’ בשיתוף מיזם ‘מפרשים’ . הפעילות בספינה מאפשרת פיתוח החוסן האישי וכישורי