מועצת הארגון

מועצת הארגון

מספר חברי המועצה יהיו 100-130 חברים עם שיריון לפחות של נציג אחד לסניף.

מספר חברי המועצה יקבע אחת ל -4 שנים לאחר הבחירות ע"י הנהלת הארגון.

המועצה תקיים אסיפות כלליות  אחת לשנה, אסיפה כללית מיוחדת (ועידה אחת לארבע שנים) ואסיפה שלא מן המניין אשר תזומנה בהתאם להוראות התקנון.

סמכויות האסיפה הכללית:

אישור מאזנים שנתיים

אישור דו"ח מילולי שנתי

אישור דו"ח ועדת ביקורת

אישור שינוי מנויים בעלי תפקידים

אישור שינויים בתקנון

כל נושא שבסמכות האסיפה הכללית וכל נושא שההנהלה  תעביר לאישור / החלטת המועצה.

באותו נושא

נופלי מלחמת "חרבות ברזל"

  לאתר יזכור  לאתר יזכור לאתר של צה"ל: נופלי מלחמת "חרבות ברזל" לאתר של המשטרה : נופלי משטרת ישראל במלחמת

חדשות ועדכונים

בתאריך 05/11/23 יום ראשון,כ"א בחשוון תשפ"ז , נערכה עצרת זיכרון במליאת 30 יום לנפילת שוטרות ושוטרי המחוז הדרומי,העצרת נערכה בבית

דילוג לתוכן