ועדת הנצחה

ועדת הנצחה

הוועדה תתווה את יעדי הנצחה ומורשת לשנת העבודה ותציע תכנית עבודה ארגונית (בכפוף לתקציב). בנוסף, תאשר תכניות המוגשות ע”י הסניפים ותפקח על פרויקט אלבומי ההנצחה (בשיתוף משרד החינוך)

חברי הועדה הינם:

חרמון דן,לב רן ורדה,סופרין דני,קורן יונית,יפרח סימה ,צמח חיים ,ברעוז יואב,קירמה עוזי,בן יגאל ברוך ,

ריין שמעון,פשה מיכל,חג’אג’ מירב ,שדות סטלה 

באותו נושא