מועצת הארגון

מועצת הארגון

מספר חברי המועצה יהיו 100-130 חברים עם שיריון לפחות של נציג אחד לסניף.

מספר חברי המועצה יקבע אחת ל -4 שנים לאחר הבחירות ע"י הנהלת הארגון.

המועצה תקיים אסיפות כלליות  אחת לשנה, אסיפה כללית מיוחדת (ועידה אחת לארבע שנים) ואסיפה שלא מן המניין אשר תזומנה בהתאם להוראות התקנון.

סמכויות האסיפה הכללית:

אישור מאזנים שנתיים

אישור דו"ח מילולי שנתי

אישור דו"ח ועדת ביקורת

אישור שינוי מנויים בעלי תפקידים

אישור שינויים בתקנון

כל נושא שבסמכות האסיפה הכללית וכל נושא שההנהלה  תעביר לאישור / החלטת המועצה.

באותו נושא

מטה שירות חרבות ברזל

בעקבות המלחמה, בשבועות האחרונים קם מטה התנדבותי לחלוטין של מנהלים ובכירות במשק משורה ארוכה מאוד של ארגונים, שכל מטרתו הוא

פרויקט משפחה מחבקת

משפחות יקרות, בחודשים האחרונים הצטרפו למעגל השכול משפחות רבות אשר איבדו את היקר להם מכל. משפחות אלו צריכות מאיתנו את

יום עיון לסניפי יד לבנים

ב22/01/2024 התקיים יום עיון לסניפי יד לבנים בבית יד לבנים במודיעין מכבים-רעות כיבדו אותנו בנוכחותם ראש העירייה ויור השלטון המקומי,