מפליגים במסגרת פרויקט "מפרשים"

תאריך האירוע: 28/08/2020