אירוע חלוקת מלגות ושי נישואין

אירוע חלוקת מלגות ושי נישואין

אירוע חלוקת מלגות ושי נישואין

באותו נושא

אבנים

התנדבות

עזרה לאחים שכולים למצות את הפוטנציאל שלהם על ידי מתן מלגות, סלילת הדרך למימוש הפוטנציאל העצמי שלהם והתמזגות בשוק העבודה.

אחים ואחיות

כנס אחים

בחודש דצמבר באחד מימי חנוכה, מתקיים מידי שנה כנס האחים, הכנס מפגיש אחים מכל הארץ.בכנס משתתפים כ- 1000 אחים  בכל