הוד השרון

פרטי המחוז

בית יד לבנים הוד השרון

הנכם מוזמנים לאירוע הרמת כוסית לשנה החדשה
בתאריך 22.9.21 ,יום רביעי כ"ה באלול
בסניף יד לבנים רעננה

הזמנה לאירוע מחוז שרון דרומי ספטמבר 2022

פעילויות המחוז

הודעות אחרונות