וועדת האתיקה

נבחרת ע"י מועצת הארגון לתקופת כהונה של 8 שנים. תפקיד הוועדה לדון בפניות שיופנו אליה מקרב חברי הארגון שהפנייה מייחסת לו התנהגות בלתי הולמת, או בלתי ראויה, חוסר תפקוד או תפקוד לקוי בעת ביצוע תפקיד בארגון. חברי הוועדה: יו"ר הוועדה, עו"ד אילן דובב עו"ד אברהם דבירי ציונה כהן

מועצת הארגון

מספר חברי המועצה יהיו 100-130 חברים עם שיריון לפחות של נציג אחד לסניף. מספר חברי המועצה יקבע אחת ל -4 שנים לאחר הבחירות ע"י הנהלת הארגון. המועצה תקיים אסיפות כלליות  אחת לשנה, אסיפה כללית מיוחדת (ועידה אחת לארבע שנים) ואסיפה שלא מן המניין אשר תזומנה בהתאם להוראות התקנון. סמכויות האסיפה הכללית: אישור מאזנים שנתיים אישור […]

ועדת מועדונים

הוועדה מפקחת על עבודת המועדונים והחוגים בסניפי ארגון. חברי הועדה : יו"ר הוועדה, אלי טהר שרון שלמה גודינר נאוה בוסקילה ציון בר נתן אירית נחום רמי פלד יוסף ירקוני מיקי אברהמי דני בן עזרי שלמי טהר אלי אוחיון ניסים

ועדת נופש ותרבות

תפקיד הוועדה ליזום ולתכנן פעילות נופש ארצי, חו"ל,  ארועי תרבות וכל דרכי פעולה על מנת לגבש את פעילות הארגון בתרבות ופנאי במהלך השנה. הקמת מאגר מרצים/אומנים לקיום ערבי תרבות וסיוע לחברי ארגון. השגת הנחות במפעלי תרבות ופנאי. תכנון טיולים חד יומיים לחברי הארגון. חברי הועדה: טאוב חנן הרטמן יעקב דינר חיים חקאני עדנה בן צבי […]

ועדת שיקום

ועדת שיקום אחראית על הגיל השלישי, הטבות והנחות להורים ואחים, הצעות חוק, הטבות מול משרד הביטחון. מטרת הועדה היא גיבוש המלצות לטיפול בהם ע"י מנגנון הארגון, בהתאם למדיניות הארגון ובהנחיית יו"ר הארגון. נושאים בטיפול הועדה: נושאי מבחן ההכנסה. בתי אבות וגיל הזהב. אוכלוסיית הקשישים (מרכזי יום /מועדונים). תעסוקה. קידום חקיקה ותקנות לרווחת ההורים. נושאים נוספים […]

ועדת כספים

גיבוש הצעת התקציב השנתי, ביחד עם מנכ”ל הארגון, הן לארגון, הן לועדות, והן בתוך הועדות- לתחומי הפעילות השונים של הועדות. החברים בועדה : בליט ישראל קדרון ישראל קלעי עובדיה בן משה אדיר שניידרמן פרידה רייס מיכאל רשף רון ברקוביץ מרקו{עו"ד} פרץ דני אלקבץ אבי גרנות חנה קידר אלי ימין אלי

ועדת ביקורת

ועדת ביקורת היא מוסד של ביקורת פנימית  של העמותה. ועדת ביקורת מבקרת ומפקחת על פעילותה של העמותה. בין היתר, הוועדה בודקת את התנהלותה הכספית של העמותה, את יעילותן וסבירותן של ההחלטות המתקבלות בו, את עמידתו בדרישות והאם העמותה פועלת בהתאם למטרותיה. חברי הועדה : הוכמן מוטי,בלאלי אלי,מושקוביץ אילן,אורפני יצחק. נוהל ועדת ביקורת 2022docx

ועדת שיח שכולים

מידי שנה, סמוך ליום הזיכרון, מוציא ארגון יד לבנים חוברת  “שיח שכולים” הכוללת שירה וסיפורת מפרי יצירתם של בני המשפחות והחברים, המבטאת את רחשי לבם ומשמרת את זיכרון הנופלים. חברי הועדה הינם : אגבר שמואל ,זנדני רינה,אסולין אשר,הלפמן מיכאל,שקלים יחיאל,נתיב תמר ,ברגהש ידידיה אריאלה,מולא וליד,אפרת אבו. רכזת ועדה: יוכבד פישר

ועדת תקנון

  הועדה מונה כ-13 חברים ופועלת לבחינת, עדכון ותיקון תקנון הארגון. הוועדה פועלת בכל הנוגע להתקשרות עם חברות הארגון ועם גופים קשורים לצורך פעילותה מתוך משרדי הארגון בתיאום מוקדם עם מזכירות הארגון. הוועדה מלווה בכל  ישיבותיה ביועץ משפטי  ומתכנסת אחת לחודש או על פי הצורך . הוועדה אחראית לרכז את כל הפניות לארגון בעניין הוראות […]

ועדת אחים

פעילות ועדת האחים השכולים – ועדת האחים מונה 15 אחים.יות  שכולים הדואגת לכל נושא הנצחת האחים ומורשתם, השתתפות בטקסים רשמיים בבתי העלמין, פעילות חוקתית להכרה באחים השכולים, זכויות והטבות לאחים. נציגי האחים בכל ועדות הארגון. חברי הנהלה וחברי מזכירות הארגון ופעילים בסניפים. פעם ברבעון מתכנס גם פורום האחים המורחב לישיבה או לסיורים. לקראת יום הזיכרון, […]