ועדת ביטאון

הוועדה תקבע את תוכן הביטאון אשר ישווק לחברי הארגון 4 פעמים בשנה (ראש השנה, חנוכה, יום הזיכרון וקיץ). רכזת הועדה :טלי מעוז

ועדת הנצחה

הוועדה תתווה את יעדי הנצחה ומורשת לשנת העבודה ותציע תכנית עבודה ארגונית (בכפוף לתקציב). בנוסף, תאשר תכניות המוגשות ע”י הסניפים ותפקח על פרויקט אלבומי ההנצחה (בשיתוף משרד החינוך) חברי הועדה הינם: ברעוז יואב,חג'אג מירב,חרמון דן,יפרח סימה,לב רן ורדה,סופרין דני,פשה מיכל,צמח חיים,קורן יונית ,קירמה עוזי,ריין שמעון,שדות סטלה יושב ראש הועדה : בן יגאל ברוך