מחוז העמקים

פרטי המחוז

מחוז העמקים :

מחוז העמקים כולל בתוכו את הסניפים: עפולה, עמק יזרעאל, עמק המעיינות, מגדל העמק. בפועל, הסניפים הפעילים הם מגדל העמק ועפולה. סניף עפולה מפעיל את סניפי המועצות האזוריות, ( הגלבוע, עמק המעיינות, עמק יזרעאל ) המאופיינים בביזור נרחב של החברים בתוך הישובים הרבים המרכיבים את המועצות. המחוז הוא המחוז השני שהוקם בארגון ומקיים פעילות לטובת כל חברי המחוז בכל סניפיו. בהקמת המחוז ובשיוך לסניפים הונחה החלטה עקרונית, האומרת כי לכל חבר ארגון , בכל מקום מגורים, יהיה מענה של סניף אשר יהווה עבורו "בית" .

פעילויות המחוז

הודעות אחרונות