מחוז השרון הצפוני

פרטי המחוז

מחוז השרון הצפוני:

מחוז השרון הצפוני מכיל בתוכו את הסניפים: חוף הכרמל, נתניה, עמק חפר, פרדס חנה הרכב האוכלוסיה במחוז מגוון מאד, ומכיל בתוכו נציגים מכל סוגי האוכלוסיה בחברה הישראלית. יש במחוז שני סניפים של מועצות אזוריות, המאופיינים בהרכב של ישובים כפריים וקהילתיים מכל הסוגים, מיעוט חברים בכל ישוב ופיזור גיאוגרפי רחב. בהקמת המחוז ובשיוך לסניפים הונחה החלטה עקרונית, האומרת כי לכל חבר ארגון , בכל מקום מגורים, יהיה מענה של סניף אשר יהווה עבורו "בית"

פעילויות המחוז

הודעות אחרונות