מחוז כנרת והסביבה

פרטי המחוז

מחוז כנרת והסביבה:

מחוז כנרת והסביבה היה הראשון שהוקם בארגון, מתוך כוונה לתת מענה לכל איזור הצפון המתאפיין בביזור גדול של סניפי המחוז על פני שטח גיאוגרפי גדול. גם הרכב האוכלוסייה מאד מגוון, למשל, סניף גליל עליון מורכב בעיקר מקיבוצים, סניף עמק הירדן מקיבוצים ומושבים. יתר הסניפים עירוניים. הקמת המחוז היוותה אתגר גדול אולם בעקבות הצלחת המחוז, הוקמו יתר המחוזות בארגון. בהקמת המחוז ובשיוך לסניפים הונחה החלטה עקרונית, האומרת כי לכל חבר ארגון , בכל מקום מגורים, יהיה מענה של סניף אשר יהווה עבורו "בית" .

פעילויות המחוז

הודעות אחרונות