מחוז מרכז

פרטי המחוז

מחוז המרכז:

מחוז המרכז מכיל בתוכו סניפים עירוניים בלבד, גבעתיים, הרצליה, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב. למקצת מסניפי המחוז מסונפים גם ישובים קטנים אשר בני המשפחות השכולות המתגוררות בהם, מקבלים את שרותי הארגון . המחוז מאופיין, באוכלוסייה מבוגרת מאד המעמידה אתגרים מיוחדים והדורשים תשומת לב מיוחדת בהפעלת המחוז. יחד עם זאת, הסניפים במחוז פעילים, בתחום פעילות הפנאי והתרבות לרווחת המשפחות. בהקמת המחוז ובשיוך לסניפים הונחה החלטה עקרונית, האומרת כי לכל חבר ארגון , בכל מקום מגורים, יהיה מענה של סניף אשר יהווה עבורו "בית" .

פעילויות המחוז

הודעות אחרונות