ועדת ביקורת

ועדת ביקורת

ועדת ביקורת היא מוסד של ביקורת פנימית  של העמותה.

ועדת ביקורת מבקרת ומפקחת על פעילותה של העמותה. בין היתר, הוועדה בודקת את התנהלותה הכספית של העמותה, את יעילותן וסבירותן של ההחלטות המתקבלות בו, את עמידתו בדרישות והאם העמותה פועלת בהתאם למטרותיה.

חברי הועדה :

הוכמן מוטי,בלאלי אלי,מושקוביץ אילן,אורפני יצחק.

נוהל ועדת ביקורת 2022docx

באותו נושא

מפרשים

אנו שמחים לעניין אתכם בתוכנית חדשנית של ‘יד לבנים’ בשיתוף מיזם ‘מפרשים’ . הפעילות בספינה מאפשרת פיתוח החוסן האישי וכישורי