אחים לדרך – כנס אחים ארצי 2022

"אחים לדרך" מפגש אחים שכולים 2022 ב 13.12.22 התקיים כנס אחים ארצי ״אחים לדרך” מפגש אחים שכולים באולם סמולארש באוניברסיטת תל אביב, כיבדו אותנו בנוכחותם: נשיא המדינה מר יצחק הרצוג יצחק הרצוג – Isaac Herzogשר הביטחון בני גנץ, בני גנץ – Benny Gantzראש המטה הכללי רא”ל אביב כוכבי , מנכ”ל משהב”ט משרד הביטחוןמר אמיר אשל […]